Sannhet

«Det finnes ingen klare grenser mellom det virkelige og det uvirkelige. Heller ikke mellom sant og usant, noe er ikke nødvendigvis bare sant eller ikke sant, det kan være både sant – og usant. Jeg tror at disse påstandene fortsatt gir mening i dag og at de kan brukes i søken etter virkeligheten sett gjennom kunsten.»
Harold Pinters Nobeltale

Med forestillingen «Sannhet» har regissør Bente S. Andersen og Samovarteateret latt seg inspirere av Harold Pinters «Nobeltale» fra 2005.
Vi kan skape et bilde av oss selv og våre liv gjennom internett og sosiale medier. Er det bildet vi skaper, vårt sanne jeg? Eller er det slik vi ønsker å bli oppfattet?
Forestillingen diskuterer spørsmålene; Hva er ditt sanneste øyeblikk? Hvem eier sannheten? Hva er sannhet?

Sannhet er et møte mellom ulike kulturer, ulike sjangre, ulike syn på sannhet – og til slutt et møte med publikum. Det hele ender i et felles måltid, hvor samtalen kan fortsette og nye sannheter kan oppstå.

Begrenset antall plasser. Påmelding med fullt navn og mobilnummer til audhild@samovar.no

torsdag 22/02/18

19:00
200 NOK / 150 NOK

Send this to a friend