Grenseseminaret 2018 – Barents Bygger Bro

UiT- Norges arktiske universitet, Kirkenes, Barentsinstituttet og Institutt for reiseliv og nordlige studier

22. februar 2018, 16:30-19:15

Thon Hotel Kirkenes

 

Gratis inngang og enkel bevertning, tolking norsk-russisk / russisk-norsk

Ordstyrer: Anne Figenschou, rådgiver ved Barentsinstituttet, UiT–Norges arktiske universitet, Kirkenes

 

16:30-16:35     Velkommen v/Anne Figenschou, rådgiver ved Barentsinstituttet, UiT–Norges arktiske universitet, Kirkenes

 

16:35 -16:45     Åpning av Grenseseminaret 2018 Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger kommune

 

16:45-17:00     Tomas Hallberg, leder for Det internasjonale Barentssekretariatet

Erfaringer og perspektiver sett opp mot Barentssamarbeidets 25 år

 

17:00-17:15     Dr. Sergej Shatunovskiy-Byurno, generalkonsul ved Den russiske føderasjonens Generalkonsulatet I Kirkenes

Nyere visumpolitikk i Barentsregionen og utenfor: russisk perspektiv på grenseboerbeviset

 

17:15-17:30     Kaffepause

 

17:30-17:45     Maria Ilicheva, PhD i historie, førsteamanuensis, Murmansk arktiske statsuniversitet

Hva er drivkreftene bak Barentssamarbeidet? Refleksjoner rundt nåtiden og fortiden

 

17:45-18:00     Peter Haugseth, universitetslektor UiT–Norges arktiske universitet, Kirkenes

BNS programmet: et utdanningssamarbeid i Barentsregionen med koblinger østover

 

18:00-18:15     Urban Wråkberg, professor UiT –Norges arktiske universitet, Kirkenes

Grensekryssende turisme i Sentral-Europa, inspirert av Barentsmodellen

 

18:15-18:30     Kaffepause

 

18:30-18:45     Tatiana Egorova, leder for The Barents Indigenous Peoples’ Office, Barentssekretariatet i Murmansk, og Ida Holm Hansen, urfolksrådgiver ved Barentssekretariatet i Kirkenes

Urfolksperspektiv de siste 25 årene, og de neste 25 årene

 

1845:19:00      Sander Goes, PhD, forsker ved Barentsinstituttet, UiT–Norges arktiske universitet, Kirkenes

EUs rolle i arktiske spørsmål. Partner, bedreviter eller på gjerdet? EUs ulike roller i utviklingen av Barentsregionen

 

19:00-19:15     Spørsmål og diskusjon

torsdag 22/02/18

16:30 - 19:00

Send this to a friend